Of Beginnings and Beyond

Saturday, July 09, 2005

Hahahahahahaha!!!!!

Ayun summer na dito sa California talaga. Brush fire na naman at napakainit na naman ng panahon. Dumating na ang kapatid at pamangkin ko at dito magbabakasyon ng isang buwan. Masaya na magulo nakakainis na ewan basta. At gumaling galing na dito ako sa aking sakit pero drink medicines pa rin.


Pasasalamat ako sa Panginoon at sa kapatid ko sa pag aalaga nya sa akin. So far doing good na daw ako sana ano. Para naman makapagbulakbol na ulit. Hope you enjoy your summer and enjoy and be good in school. Take care. Til then.

Posted By:CarmelaSolon @ 3:39 PM

4Your Thoughts:

Blogger saratheo0698 berkata...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog

4:13 AM  
Blogger Carmela berkata...

Hi there!

Thanks for finding my blog inquisitive. I read over your blog and find it very interesting to work as park ranger.Take care and keep on blogging!

6:43 AM  
Blogger Captain Cannabis berkata...

umm?? what language is that?

4:56 PM  
Blogger Carmela berkata...

It's tagalog sivex. Seems like you find it intriguing and interesting at the same time.

Tagalog is just a few of languages we speak in Philippines. Although tagalog is the 2nd language spoken in our country.

8:28 AM  

Post a Comment

<< Home